Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard HB

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard HB là loại sơn hai thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao và có thể sơn ở chiều dầy cao.Sản phẩm này được chứng nhận không loang cháy bề mặt. Dùng làm lớp sơn chống rỉ và lớp trung gian để chống ăn mòn cho sắt thép và nhiều loại bề mặt khác, có thể được sử dụng cho các két nước sinh hoạt.