Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Primer Sea

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Primer Sea là loại sơn hai thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao và có thể sơn ở chiều dầy cao.Sản phẩm này được chứng nhận không loang cháy bề mặt, thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép không rỉ, bê tông và bề mặt phun kẽm nóng .