Sơn Kẻ Vạch Colori Gốc Dung Môi (Màu đỏ – Vàng – Xanh)

Mã sản phẩm: CD_KV100

Sơn Kẻ Vạch Colori Gốc Dung Môi (Màu đỏ – Vàng – Xanh) là một loại sơn đặc biệt dùng cho giao thông, hiệu quả cao.

Quy cách:

  • 05 Kg
  • 20 Kg