Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Express ZP

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Express ZP là loại sơn 2 thành thành phần khô nhanh gốc epoxy có phần trăm thể tích chất rắn cao. Loại sơn này có thể sơn ở chiều dày cao và thi công ở nhiệt độ thấp.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Giới thiệu Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Express ZP

Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Express ZP Là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn.

Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, bê tông và thép tráng kẽm. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0 độ .

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Express ZP

Đặc tính                                         Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                   Mô tả

Thể tích chất rắn                                  ISO 3233                                      74± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)                        ISO 2813                                      mờ (0-35)

Điểm chớp cháy                                   ISO 3679 Method 1                      32 °C

Tỷ trọngTính toán                             1.6 kg/l

VOC-US/Hong Kong       US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)          260 g/l

VOC-EU                           IED (2010/75/EU) (lý thuyết)                             264 g/l

 • Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.
 • Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.
 • Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãy thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

 • Chiều dày khô                          75-250  μm
 • Chiều dày ướt                           00-340 μm
 • Định mức phủ lý thuyết             9.9-3 m²/l

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Express ZP

Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Express ZP Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944 -2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ.

Phê chuẩn & chứng chỉ

 • Thử nghiệm đánh giá chất lượng theo NORSOK M-501, Rev. 5 – Hệ số 1, thích hợp cho khu vực ngoài trời trong môi trường biển, dưới 120°C.
 • Được kiểm nghiệm theo ISO 12944-5, môi trường C5-High
 • Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau: Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm

 • Penguard Express MIO
 • Penguard Express ZP
 • Penguard Express CF

Màu sắc: Màu xám, xám XO, đỏ, da bò, đỏ nhạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.