Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu của LEED và không chứa dung môi được liệt kê trong danh sách các chất gây ô nhiễm không khí (HAPs). Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao.