Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Resist 78

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Resist 78 là loại sơn kẽm vô cơ ethyl silicate 2 thành phần đóng rắn nhờ độ ẩm. Sản phẩm này là loại sơn có chứa kẽm. Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu thành phần cấu tạo của SSPC Paint 20-cấp bậc 2 và ISO 12.944 / ISO 20.340. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn rất tốt khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh. Sản phẩm này hợp chuẩn với tiêu chuẩn ASTM D520 type II về bột kẽm.