Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Tankguard Storage

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Tankguard Storage là loại sơn hai thành phần gốc epoxy phenolic có thể tích chất rắn cao và có độ bền cao với nhiều loại hóa chất và dung môi. Tankguard Storage được thiết kế đặc biệt sử dụng bảo vệ chống ăn mòn cho bên trong bồn chứa hóa chất, dầu thô, dung môi, các bể và đường ống ngoài khơi, trên bờ và chôn lấp hoá chất..v.v…