Sơn Chống Rỉ 1 Thành Phần Jotun Alkyd Primer

Sơn Chống Rỉ 1 Thành Phần Jotun Alkyd Primer là loại sơn chống rỉ gốc alkyd được dùng làm sơn chống rỉ trong hệ thống sơn alkyd cho các kết cấu nhôm và sắt thép .Alkydprimer chịu được nhiệt độ khô lên tới 120°C. Có thể được sử dụng làm lớp sơn phủ mờ.

MÔ TẢ

Sơn Chống Rỉ 1 Thành Phần Jotun Alkyd Primer là loại sơn chống rỉ gốc alkyd. Sản phẩm này được chứng nhận không loang cháy bề mặt theo IMO FTPC Phần 5 (IMO Res. A.653(16)) / IMO FTPC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng làm sơn chống rỉ trong hệ thống sơn alkyd cho các kết cấu nhôm và sắt thép. Alkydprimer chịu được nhiệt độ khô lên tới 120°C. Có thể được sử dụng làm lớp sơn phủ mờ.

Hàng hải:
Được đề nghị dùng cho công tác sơn bảo trì.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

  Tối thiểu Tối đa Tiêu chuẩn
Độ dầy, khô (µm) 30 50 40
Độ dầy, ướt (µm) 60 95 75
Định mức lý thuyết (m²/l) 17,3 10,4 13

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Đặc tính Thử nghiệm/Tiêu chuẩn Mô tả
Thể tích chất rắn ISO 3233 52 ± 2 %
Cấp độ bóng (GU 60 °) ISO 2813 mờ (0-35)
Điểm chớp cháy ISO 3679 Method 1 36 °C
Tỷ trọng tính toán 1.3 kg/l

VOC-US/Hong Kong US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm             412 g/l

VOC-EU IED (2010/75/EU) (lý thuyết)                                                  391 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

MÀU SẮC

Đen, Đỏ, Xám, Xám nhạt, Trắng

Lọai sơn áp dụng – Sơn hàng hải dùng để bảo trì; VOC 419 gms/ltr HK EPD; Hợp chất miễn trừ – Không có;
Trọng lượng riêng: 1.28;
Giá trị VOC và Trọng lượng riêng trên chỉ là những giá trị đặc trưng, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.