Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES là loại sơn chống rỉ hai thành phần gốc epoxy vinyl, thường được sử dụng làm lớp sơn chống rỉ trung gian cho nhiều hệ sơn hay dùng làm lớp sơn bịt kín trên màng sơn chống hà. Loại sơn này có độ bám dính rất tốt.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Mô tả Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES  là loại sơn 2 thành phần gốc vinyl epoxy đóng rắn bằng polyamide. Thiết kế đặc biệt như là lớp kết dính giữa sơn chống rỉ Jotun epoxy và hệ sơn chống hà. Có thể được sử dụng như là lớp sơn kết nối cho nhiều loại sơn phủ hoàn thiện.

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES Dùng như là lớp kết nối trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên sơn chống rỉ được phê duyệt cho bề mặt nhôm, thép carbon, thép tráng kẽm và thép không rỉ. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES

Đặc tính                                Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                                  Mô tả

Thể tích chất rắn                     ISO 3233                                                        62± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)           ISO 2813                                                        Bóng vừa (35-70)

Điểm chớp cháy                      ISO 3679 Method 1                                        27°C

Tỷ trọng                                  tính toán                                                          1,4 kg/l

VOC-US/Hong Kong             US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)        360 g/l

VOC-EU                                 IED (2010/75/EU) (đo đạc)                             362 g/l

VOC-Trung quốc                    GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (kiểm nghiệm)380 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

Chiều dày khô                         50 – 200 µm
Chiều dày ướt                         80 – 325 µm
Định mức phủ lý thuyết          12,4 – 3,1 m²/l

Khi dùng làm lớp kết nối có chiều dày 50-70 microns trên bề mặt hệ sơn chống hà hiện hữu, nên pha loảng 5-10% với Jotun Thinner số 17.

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Safeguard Universal ES

  • Tổng quát: Thích hợp dùng làm lớp sơn liên kết cho sản phẩm sơn chống hà Jotun.
  • Hàng hải: Khu vực ngoài trời, đặc biệt thiết kế cho vỏ ngoài, có thể sử dụng cho cấu trúc thượng tầng, boong và các khu vực ngoài trời khác.
  • Công nghiệp: Thích hợp dùng làm lớp sơn liên kết trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh phục vụ trong môi trường ăn mòn từ thấp tới rất cao và môi trường ngâm nước. Đề nghị sử dụng cho môi trường biển như khu vực giao động sóng, hệ thống hút nước, hệ thống ống nước giải nhiệt, cầu cảng và cầu
  • Màu sắc : màu xám, đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.