Sơn Chống Rỉ Đỏ Nâu Nanpao 926PR

Sơn Chống Rỉ Đỏ Nâu Nanpao 926PR là loại sơn Epoxy 2 thành phần, bao gồm Keo Epoxy và Polyamide kết hợp với nguyên liệu màu Ô-xít sắt và các nguyên liệu màu chống rỉ khác tinh chế thành sơn lót chống rỉ 2 thành phần.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.