Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77 là loại sơn chống rỉ epoxy giàu kẽm 2 thành phần được dùng làm sơn chống rỉ giàu kẽm cho bề mặt sắt thép đã qua thổi hạt. Barrier 77 được sử dụng kết hợp với các hệ sơn cao cấp để tăng thêm hiệu qủa chống ăn mòn.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Mô tả Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77 là loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này là loại sơn có hàm lượng kẽm cao. Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu thành phần cấu tạo của SSPC Paint 20-cấp bậc 2. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn rất tốt khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77 Dùng như là lớp chống rỉ trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt thép carbon, sửa chữa màng sơn kẽm vô cơ và khu vực tôn tráng kẽm bị hư hại. Sản phẩm này hợp chuẩn với tiêu chuẩn ASTM D520 type II về bột kẽm.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77

Đặc tính                        Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                             Mô tả

  • Thể tích chất rắn            ISO 3233                                                    53± 2 %
  • Cấp độ bóng (GU 60 °) ISO 2813                                                    Mờ (0-35)
  • Điểm chớp cháy             ISO 3679 Method 1                                    25°C
  • Tỉ trọng                          Tính toán                                                    2.2 kg/l
  • VOC-US/Hong Kong     US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)   460 g/l
  • (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)
  • VOC-EU                        IED (2010/75/EU) (lý thuyết)                      472g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

  • Chiều dày khô                           25 – 75 µm
  • Chiều dày ướt                          45 – 140 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            21.2 – 7.1 m²/l

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77

Công nghiệp: Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường. Được thiết kế như là lớp chống rỉ bảo vệ chống ăn mòn khi có yêu cầu hệ sơn độ bền dài lâu.

Màu sắc: màu xám

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.