Sơn Chống Rỉ Kova KL6

Sơn Chống Rỉ Kova KL6 Là loại sơn bảo vệ – chống rỉ kim loại gốc nước thuộc hệ sơn 02 thành phần epoxy và biến tính silicon tạo tác nhân đóng rắn ở nhiệt độ thường. Màng sơn sẽ khô mặt trong vòng 1 -2 giờ tuỳ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ không khí với độ dày 70 – 100 µm, khô hoàn chỉnh và đạt độ bền trong vòng 7 ngày.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.