Sơn Lót Chống Rỉ Hiệu HomeCote Màu Đỏ

Sơn Lót Chống Rỉ Hiệu HomeCote Màu Đỏ được cấu tạo từ nhựa Alkyd chất lượng cao và bột màu chống rỉ đặc biệt. Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân, là loại sơn an toàn cho sức khoẻ.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.