Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep là loại sơn chống rỉ epoxy giàu kẽm 2 thành phần thỏa mãn theo yêu cầu về thành phần cấu tạo của SSPC Paint 20 level 2. Được sử dụng kết hợp với các hệ sơn cao cấp để tăng thêm hiệu qủa chống ăn mòn rất tốt .

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Mô tả Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep là loại sơn kẽm 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn như là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh. Dùng như là lớp chống rỉ trong môi trường khí quyển. Chỉ thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon. Sản phẩm này hợp chuẩn với tiêu chuẩn ASTM D520 type II về bột kẽm.

Thông số Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

Đặc tính                        Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                            Mô tả

Thể tích chất rắn            ISO 3233                                                    54± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °) ISO 2813                                                     Mờ (0-35)

Điểm chớp cháy             ISO 3679 Method 1                                    27°C

Tỉ trọng                          Tính toán                                                    1.78 kg/l

VOC-US/Hong Kong     US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)   452 g/l

VOC-EU                        IED (2010/75/EU) (lý thuyết)                       452 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

  • Chiều dày khô 40 – 90 µm
  • Chiều dày ướt 74 – 167 µm
  • Định mức phủ lý thuyết 13.5 – 6 m²/l

Mục đích Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

Thích hợp cho cấu trúc sắt thép và hệ thống đường ống trong các môi trường ăn mòn. Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.