Tag Archives: Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần

Sơn chống rỉ 2 thành phần là gì?

Quy Trình Thi Công Sơn Chống Rỉ Cho Nhà Xưởng Tiền Chế

Hiện tượng rỉ sét và ăn mòn xuất hiện chính là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất cho sự xuống cấp của kim loại cấu tạo từ sắt thép. Thời gian và môi trường là 2 yếu tố nào gây nên. Để ngăn chặng hoặc giảm bớt hiện tượng này cũng như khắc […]

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier Zep là loại sơn chống rỉ epoxy giàu kẽm 2 thành phần thỏa mãn theo yêu cầu về thành phần cấu tạo của SSPC Paint 20 level 2. Được sử dụng kết hợp với các hệ sơn cao cấp để tăng thêm hiệu qủa chống ăn mòn […]

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier 80

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier 80 là loại sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm 2 thành phần, có chứa hàm lượng kẽm cao và được dùng làm sơn chống rỉ giàu kẽm cho bề mặt sắt thép đã qua thổi hạt. Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Barrier 80 được ứng […]