Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Mô tả Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ hay lớp trung gian trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và sơn cũ.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80

Đặc tính                        Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                           Mô tả

Thể tích chất rắn            ISO 3233                                                    77± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)  ISO 2813                                                    Mờ (0-35)

Điểm chớp cháy             ISO 3679 Method 1                                     30°C

VOC-US/Hong Kong      US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)    270 g/l

VOC-EU                         IED (2010/75/EU) (lý thuyết)                       231 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

  • Chiều dày khô                          100 – 250 µm
  • Chiều dày ướt                          130 – 325 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            7.7 – 3.1 m²/l

Màu sắc

màu xám, đỏ, nhôm

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80

Tổng quát:

Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa. Đối với môi trường ngâm nước, chỉ sử dụng phiên bản Jotamastic 80 Aluminium.

Hàng hải:

Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời.

Công nghiệp:

Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.