Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao. Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu của LEED và không chứa dung môi được liệt kê trong danh sách các chất gây ô nhiễm không khí (HAPs).

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Giới thiệu Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87  là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Mang lại khả năng bảo vệ dài lâu trong môi trường ăn mòn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và sơn cũ. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 

Đặc tính                                Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                                   Mô tả

Thể tích chất rắn                     ISO 3233                                                          82± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)           ISO 2813                                                          Bóng vừa (35-70)
Điểm chớp cháy                      ISO 3679 Method 1                                          35°C

Tỷ trọng                                   tính toán                                                           1,4 kg/l

VOC-US/Hong Kong               US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)         216 g/l

VOC-EU                                  IED (2010/75/EU) (đo đạc)                               236 g/l

VOC-Trung quốc                     GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1)                     207 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

Loại tiêu chuẩn

  • Chiều dày khô                         150 – 300 µm
  • Chiều dày ướt                         180 – 365 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            5,5 – 2,7 m²/l

Loại cho khí hậu lạnh

  • Chiều dày khô                         150 – 250 µm
  • Chiều dày ướt                         200 – 340 µm
  • Định mức phủ lý thuyết           4,9 – 3 m²/l

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87

Tổng quát: Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa.

Hàng hải: Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời, bao gồm cả két nước giằn.

Công nghiệp: Đề nghị sử dụng cho môi trường biển như khu vực giao động sóng, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

Phê chuẩn & chứng chỉ

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:

– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Những chứng chỉ và phê chuẩn khác có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm

  • Jotamastic 87 Aluminium
  • Jotamastic 87 GF

Màu sắc: Dãy màu lựa chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.