Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode là loại sơn hai thành phần khô nhanh gốc epoxy có chứa vảy mica oxit sắt (MIO) và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Loại sơn này có thể sơn ở chiều dày cao và thi công ở nhiệt độ thấp.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Giới thiệu Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode  là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn.

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp cho bề mặt được chuẩn bị tốt của thép carbon, thép không rỉ, nhôm và bê tông. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode

Đặc tính                                  Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                               Mô tả

Thể tích chất rắn                     ISO 3233                                                        74± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)           ISO 2813                                                        Mờ (0-35)

Điểm chớp cháy                      ISO 3679 Method 1                                         32°C

Tỷ trọng                                  tính toán                                                           1,6 kg/l

VOC-US/Hong Kong             US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)          256 g/l

VOC-EU                                 IED (2010/75/EU) (đo đạc)                               271 g/l

  • Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.
  • Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.
  • Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

  • Chiều dày khô                          75 – 250 µm
  • Chiều dày ướt                         100 – 340 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            9,9 – 3 m²/l

Khi dùng làm lớp kết nối có chiều dày 50-70 microns trên bề mặt hệ sơn chống hà hiện hữu, nên pha loảng 5-10% với Jotun Thinner số 17.

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode

Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ.

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm

  • Penguard Express
  • Penguard Express ZP
  • Penguard Express CF

Xin tham khảo Bảng thông số kỹ thuật riêng biệt cho mỗi chi tiết thay đổi.

Màu sắc: màu xám, đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.