Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Primer Sea

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Primer Sea là loại sơn hai thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao và có thể sơn ở chiều dầy cao.Sản phẩm này được chứng nhận không loang cháy bề mặt, thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép không rỉ, bê tông và bề mặt phun kẽm nóng .

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Giới thiệu Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Primer Sea

Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer Sea là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Được thiết kế dùng làm lớp chống rỉ cho công trình đóng mới. Có thể dùng như là lớp chống rỉ cho một hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển và ngâm nước.

Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer Sea Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép không rỉ, bê tông và bề mặt phun kẽm nóng.

Thông số sản phẩm Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer Sea

Đặc tính                                  Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                                Mô tả

Thể tích chất rắn                     ISO 3233                                                        51± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)           ISO 2813                                                        Mờ (0-35)
Điểm chớp cháy                      ISO 3679 Method 1                                        25°C

Tỷ trọng                                   tính toán                                                         1,3 kg/l

VOC-US/Hong Kong               US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)       440 g/l

VOC-EU                                  IED (2010/75/EU) (đo đạc)                            456 g/l

  • Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.
  • Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.
  • Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

  • Chiều dày khô                         40 – 60 µm
  • Chiều dày ướt                         80 – 120 µm
  • Định mức phủ lý thuyết          12,8 – 8,5 m²/l

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer Sea

Thích hợp cho cấu trúc sắt thép và hệ thống đường ống trong môi trường ăn mòn từ thấp tới rất cao và môi trường ngâm nước. Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ.

Phê chuẩn & chứng chỉ

  • Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
  • Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.
  • Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
  • Những chứng chỉ và phê chuẩn khác có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

Màu sắc: màu xám, đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.