Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium là loại sơn chống rỉ Epoxy – 2 thành phần đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn này có hàm lượng chất rắn cao, chịu mài mòn tốt, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể sơn ở chiều dày cao. Có 2 loại chất đóng rắn tùy theo nhiệt độ bề mặt: loại tiêu chuẩn và loại cho khí hậu lạnh.

Tìm hiểu về Sơn chống rỉ

Mô tả về Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao. Sản phẩm này là loại sơn có chứa vảy nhôm nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn của màng sơn. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Mang lại khả năng bảo vệ dài lâu trong môi trường ăn mòn cao.

Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và sơn cũ. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Thông số Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium

Đặc tính                                  Thử nghiệm/Tiêu chuẩn                                Mô tả

Thể tích chất rắn                      ISO 3233                                                        82± 2 %

Cấp độ bóng (GU 60 °)            ISO 2813                                                        Bóng vừa (35-70)

Điểm chớp cháy                       ISO 3679 Method 1                                         40°C

Tỷ trọng                                    tính toán                                                          1,5 kg/l

VOC-US/Hong Kong                US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)        250 g/l

VOC-EU                                   IED (2010/75/EU) (đo đạc)                              212 g/l

VOC-Trung quốc                      GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1)                    155 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn.

Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị

Loại tiêu chuẩn

  • Chiều dày khô                         150 – 300 µm
  • Chiều dày ướt                         170 – 345 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            5,8 – 2,9 m²/l

Loại cho khí hậu lạnh

  • Chiều dày khô                         150 – 250 µm
  • Chiều dày ướt                         195– 325 µm
  • Định mức phủ lý thuyết            5,1 – 3,1 m²/l

Mục đích sử dụng Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium

Tổng quát: Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 87 Aluminium Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa.

Hàng hải: Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời, bao gồm cả két nước giằn.

Công nghiệp: Đề nghị sử dụng cho môi trường biển như khu vực giao động sóng, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

Phê chuẩn & chứng chỉ

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:

– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Những chứng chỉ và phê chuẩn khác có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm

  • Jotamastic 87 Aluminium
  • Jotamastic 87 GF

Màu sắc: nhôm, nhủ nhôm đỏ tái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.